Fotbal – Sokol Hrdlív

Fotbal – Sokol Hrdlív -

program 20.1. – 26.1. 2020

středa 21.1. žáci mají trénink 17 – 18,15

čtvrtek 22.1. přípravky trénink 16-18 ve Švermově

sobota 24.1. žáci mají trénink 10,30 – 12

neděle 25.1. přípravky mají trénink 10-12 ve Švermově