Fotbal – Sokol Hrdlív

Fotbal – Sokol Hrdlív -

program 23.4. – 28.4. 2019

středa 24.4.  mladší přípravka hraje mistrovský zápas v Hrdlívě (podrobnosti J.Kerpl)   ostatní mají od 17 hodin trénink

pátek 26.4.  starší přípravka hraje mistrák v Hrdlívě . Sraz v oranžových dresech v 16,30

neděle  28.4.  starší žáci hrají mistrák proti Hostouň/Hřebeč. Sraz v kabinách v Hrdlívě v 9,30

program 15.4. – 21.4.2019

pondělí 15.4.  mladší přípravka hraje mistrovský zápas (podrobnosti J.Kerpl)

ostatní mají trénink 17 – 18,30

středa 17.4.  žáci hrají v Hrdlívě zápas Lidického poháru. Sraz v 16,20 v kabinách. Ostatní mají trénink 17- 18,30

pátek 19.4.   starší přípravka hraje mistrovský zápas v Brandýsku. Sraz v 16,30 v oranžových dresech v Brandýsku. Nominace: všichni co hráli v Kročehlavech a doplníme o někoho z ml.přípravky.

Dotazy ohledně spolupráce se Zlonicemi a nominací žáků rád zodpovím přímo a proto není potřeba rozšiřovat nepravdivé spekulace. R.Rosenkranz

program 8.4. – 14.4. 2019

pondělí 8.4.  trénink 17 – 18,30   (žáci mají volno)

středa 10.4.  trénink 17 – 18,30

pátek 12.4.  mladší přípravka hraje mistrovský zápas ve Velkém Přítočně , podrobnosti J.Kerpl, účast hráčů je nutná !!!!

starší přípravka hraje mistrovský zápas na hřišti SK Kročehlavy. Sraz v oranžových dresech je v 16,30 na hřišti SK Kročehlavy. Jelikož je souběh s mladší přípravkou, je účast všech hráčů nutná. Počítejte s dopravními omezeními při příjezdu (zavřena ul.g.Klapálka – U Bondyho) a dále omezené parkování v areálu hřiště SK Kročehlavy (stavební úpravy- je potřeba nechat auto někde před areálem).

sobota 13.4.   žáci hrají mistrovský zápas proti AFK Tuchlovice. Sraz v 9,30 v kabinách v Hrdlívě

program 8.4. – 14.4. 2019

pondělí 8.4.  trénink 17 – 18,30

středa 10.4. trénink  17 – 18,30

pátek 12.4.  mistrovský zápas ml.přípravky (podrobnosti J.Kerpl)

mistrovský zápas starší přípravky . Sraz na hřišti SK Kročehlavy upřesníme. Účast hráčů je nutná !!!!

sobota 13.4.  mistrovský zápas starších žáků. Sraz v Hrdlívě v 9.30.

program 1.4. – 7.4. 2019

Tréninky v tělocvičně už skončily, a proto začneme vybírat peníze za tělocvičnu. Částky se dozvíte u J.Kerplové

pondělí 1.4.   mladší přípravka hraje mistrovský zápas. Sraz v Hrdlívě v 16,30. Ostatní mají od 17 hodin trénink

středa 3.4.   žáci sehrají místo tréninku zápas proti SK Slaný. Sraz v kabině v 16,30 v tréninkovém oblečení.  Ostatní mají od 17 hodin trénink

pátek 5.4.  starší přípravka hraje v Hrdlívě mistrovský zápas. Sraz v oranžových dresech v kabinách v 16,30 hodin.

neděle 7.4.  žáci hrají mistrovský zápas ve Stehelčevsi. Sraz na místě ve 12,50.

program 25.3. – 1.4. 2019

středa 27.3.  trénink v Hrdlívě 16,30 – 18,00

čtvrtek 28.3.  trénink v tělocvičně ve Švermově 16 – 18

sobota 30.3.  starší žáci hrají mistrák v Hrdlívě. Sraz v kabině v 9,30.

pondělí 1.4.  mladší přípravka hraje mistrák v Hrdlívě. Ostatní mají trénink od 17 hodin.

Rozlosování Jaro 2019 – okresní soutěž mladších přípravek sk.C

Mladší přípravka JARO 2019

1. kolo

Pondělí 1. 4. 2019 17:00 Hrdlív – Doksy Hřiště: Hrdlív

2. kolo

Pátek 12. 4. 2019 17:00 Švermov – Hrdlív Hřiště: Velké Přítočno

Pátek 12. 4. 2019 17:00 Velké Přítočno – Hrdlív Hřiště: Velké Přítočno

3. kolo

Pondělí 15. 4. 2019 17:00 Doksy – Hrdlív Hřiště: Doksy

Pondělí 15. 4. 2019 17:00 Hrdlív – Stehelčeves Hřiště: Doksy

4. kolo

Pondělí 22. 4. 2019 17:00 Hrdlív – Stehelčeves Hřiště: Hrdlív

Pondělí 22. 4. 2019 17:00 Hrdlív – Švermov Hřiště: Hrdlív

5. kolo

Neděle 5. 5. 2019 15:00 Švermov – Hrdlív Hřiště:Švermov

6. kolo

Pátek 10. 5. 2019 17:00 Stehelčeves – Hrdlív Hřiště: Velké Přítočno

Pátek 10. 5. 2019 17:00 Velké Přítočno – Hrdlív Hřiště: Velké Přítočno

7. kolo

Neděle 19. 5. 2019 15:00 Švermov – Hrdlív Hřiště: Švermov

Neděle 19. 5. 2019 15:00 Hrdlív – Doksy Hřiště: Švermov

8. kolo

Sobota 25. 5. 2019 10:00 Stehelčeves – Hrdlív Hřiště: Stehelčeves

9. kolo

Pondělí 27. 5. 2019 17:00 Hrdlív – Velké Přítočno Hřiště: Hrdlív

program 18.3.- 24.3. 2019

středa 20.3.  starší žáci sehrají místo tréninku př.zápas proti Baníku Švermov. Sraz v Hrdlívě je v 16,30 v kabinách v tréninkovém oblečení. Budeme hrát na půl hřiště 7+1.  Ostatní mají trénink 16,30- 18,15.

čtvrtek 21.3.  trénink v tělocvičně ve Švermově 16 -18

neděle 24.3.  trénink na hřišti v Hrdlívě 10,30 -12

program 11. 3. – 17. 3. 2019

středa 13.3. trénink v Hrdlívě 16,30 – 18,00  podle počasí budeme běhat buď na hřišti nebo po Hrdlívě. Boty na běhání s sebou na začátek tréninku.

čtvrtek 14.3.  trénink ve Švermově v tělocvičně 16 – 18

sobota 16.3.  starší žáci hrají přátelák proti Unhošti. Když bude dobré hřiště, bude se hrát v Hrdlívě od 10,15. Když ne, tak hrajeme v Unhošti na umělce od 10 hodin.

neděle 17.3. mladší přípravka hraje turnaj ve Švermově. Podrobnosti J.Kerpl. Trénink NENÍ

 

Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ[*]

 

v souvislosti s členstvím v oddílu/klubu

 

___TJ Sokol Hrdlív, z.s.__________________________________ (dále jen SK/TJ)

 

SK/TJ tímto informuje své členy, že za účelem své spolkové činnosti zpracovává jejich níže uvedené osobní údaje.

 

1        jméno a příjmení,

2        datum narození,

3        adresu místa pobytu,

4        u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,

  • rodné číslo.

(dále jen „Osobní údaje“)

Do spolkové činnosti, při níž jsou osobní údaje zpracovávány, patří zejména výkon sportovní činnosti (např. účast na soutěžích), evidence členské základny SK/TJ, plnění členské povinnosti vůči střešním sportovním organizacím a sportovním svazům, podávaní žádostí o dotace, granty, vyřizování pojištění apod.

SK/TJ dále informuje, že uvedené Osobní údaje o členech budou zpracovávány a uchovávány až po dobu 10 let po ukončení jejich členství. V případech, kdy jsou osobní údaje součástí historických, sportovních a obdobných dokumentů dokládajících činnost dané SK/TJ (např. kroniky, síně slávy, výkazy výsledků soutěží apod.), budou uchovávány po celou dobu existence SK/TJ.

SK/TJ, při plnění svých členských povinností vůči organizacím, kde je SK/TJ sdružena, předává Osobní údaje o svých členech těmto subjektům:

·         příslušným sportovním svazům,

·         České unii sportu, z.s. (ČUS),

·         příslušnému Okresnímu sdružení ČUS a Servisním centrům sportu ČUS,

a to za účelem

·            vedení evidence členské základny sportovního svazu na základě jeho vnitřních předpisů, provozování sportovní činnosti a identifikace na soutěžích,

·            vedení evidence členské základny ČUS na základě jejích vnitřních předpisů.

 

Osobní údaje mohou být rovněž předávány příslušným orgánům státní správy a samosprávy (obce a kraje) a to především při podávání žádostí o dotace, granty apod.

SK/TJ upozorňuje, že v případě, kdy zájemce o členství v SK/TJ výše uvedené Osobní údaje pro účely spolkové činnosti neposkytne, nemůže se stát jejím členem.

Jestliže člen poskytne SK/TJ pro usnadnění komunikace své telefonní číslo a/nebo email, budou tyto zpracovávány a uchovávány po dobu jeho členství v SK/TJ.

Člen je srozuměn se svým právem:

·           mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),

·           požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

·           na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

·           na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

·           na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

·           podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

[*] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)