Fotbal – Sokol Hrdlív

Fotbal – Sokol Hrdlív -

Nové informace k fotbalovým tréninkům . Začínáme ve středu v 17 !!!!!!

Informace z minulého příspěvku už neplatí. Byl bych pro to, aby si každý hráč nosil svou desinfekci a před a po tréninku, si ruce vydesinfikoval. Další informace jsou v následujícím článku:

AKTUALIZOVANÉ DESATERO CHOVÁNÍ NA HŘIŠTI

Od 11. května se opět rozvolní pravidla pro sportování na území České republiky. Aktualizovali jsme tedy pro naši členskou základnu desatero týkající se amatérského fotbalu!
Vážení členové,

Od 11. května přistupuje Vláda ČR k dalšímu rozvolnění opatření vydaných v souvislosti pandemií koronaviru. Z tohoto důvodu pro vás FAČR připravila aktualizované desatero chování na hřišti, které se již podruhé snaží cílit na naši členskou základnu a otázky, které ji v souvislosti s pandemií tíží. Toto desatero nemá charakter dodatečného nebo upřesňujícího výkladu, je tvořeno výhradně východisky z dostupných zdrojů.

Tato pravidla jsou doporučujícího charakteru a je nutné vždy vycházet z daných okolností a možností jednotlivého klubu. Pravidla se týkají výhradně venkovního fotbalového hřiště.

  1. Na sportovišti se musí nacházet ve stejném čase nejvýše 100 osob (včetně případných diváků).
  2. Ve skupině 100 osob je možné trénovat a hrát přátelská a nemistrovská utkání: přátelská a nemistrovská utkání se nezadávají do IS nejde o mistrovský zápas, tudíž odměna rozhodčího není ani v této době hrazena FAČR
  3. Zachovávejte vzdálenost mezi hráči a ostatními nejméně 2 metry.
  4. Trénovat a hrát ve skupině 100 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů.
  5. Hráči v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
  6. Rozhodčí nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, musejí ovšem dbát zvýšené opatrnosti při používání veškerých pomůcek spojených s výkonem jejich profese.
  7. Na sportovišti je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
  8. Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, tj. zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, a to ani rozhodčími.
  9. Při používání toalet je nutné zabezpečit režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; kromě možnosti dezinfekce rukou je nutné zabezpečit dezinfekci míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
  10. Dezinfekci pomůcek provádějte vždy po skončení tréninku nebo utkání.

Jan Pauly

generální sekretář FAČR

 

Tréninky od 13.5.2020

Od pondělí 11.5. dochází konečně k možnosti trénovat ve skupinách, aby to připomínalo fotbal. Na hřišti musíme udržovat více skupin hráčů po maximálně 10 hráčích. Hráči nemohou využívat kabiny. Po tréninku si hráče vyzvednou rodiče. Žádáme rodiče, aby se sledování tréninku neúčastnili. Trénovat budeme od středy 13.5. od 17 hodin a potom v sobotu 16.5. od 10,30. Potom každou středu a sobotu.

Ukončení fotbalových soutěží pro sezónu 2019-2020

Všechny amatérské soutěže byly ukončeny k 8.4.2020. K tomuto datu jsou také platné tabulky soutěží. Nikdo nesestupuje ani nepostupuje. Starší žáci tak skončili na druhém místě okresního přeboru. Starší přípravka výsledky nearchivuje. Mladší žáci Zlonice/Hrdlív postoupili po dobrém podzimu do jarní (kvalitnější) skupiny A.

Screenshot_2020-04-08 Kladno › 2019 E1A - JAKO - Okresní přebor starších žáků Soutěže FOTBAL CZ

Program ???????

Z důvodu, který nemůžeme ovlivnit, rušíme všechny tréninky v tělocvičně i na hřišti v průběhu dalších 30 dnů. Bylo by dobré, kdyby se hráči udržovali ve formě: švihadlo, práce s míčem, u starších jít si zaběhat. To, že nemůžeme trénovat neznamená, že nebudeme dělat nic.

program 9.3. – 16.3. 2020

středa 11.3. trénink žáků v Hrdlívě 16 – 17,30

sobota  14.3. trénink žáků v Hrdlívě 10,30 – 12,00

pondělí 16.3. přátelský zápas žáků v Hrdlívě. Sraz v 16,10 v tréninkovém oblečení.

program 2.3. – 8.3. 2020

středa 4.3. trénink žáků v Hrdlívě 17 – 18,15

čtvrtek 5.3. trénink přípravky ve Švermově 16-18

sobota 7.3. trénink žáků v Hrdlívě 10,30 – 12

Po dobu jarních prázdnin tréninky v tělocvičně nejsou !!!!!!!!!

program 24.2. – 1.3. 2020

středa 26.2. trénink žáků 17 – 18,15

čtvrtek 27.2. trénink přípravek ve Švermově 16 – 18

sobota 29.2. trénink žáků  10,30 – 12  hodnocení zápasu ve Švermově

neděle 1.3.  trénink přípravek  ve Švermově 10 – 12

program 17.2. – 23.2.2020

středa 19.2. trénink žáků v Hrdlívě 17-18,15

čtvrtek 20.2. trénink přípravky ve Švermově  16-18

sobota 22.2. žáci hrají zápas ve Švermově od 13,30 nominaci a podrobnosti upřesníme

neděle 23.2. trénink přípravky ve Švermově 10-12