Sokol Hrdlív

Sokol Hrdlív znakHistorie Sokola Hrdlív

V roce 1921 byla v obci Hrdlív ustavena Federovaná dělnická tělovýchovná jednota a pod jejím vlivem se všichni členové zúčastnili spartakiády v Praze na Maninách. Toto vystoupení dalo základ pro další činnost Jednoty v obci. Bylo zakoupeno nářadí a různé cvičební potřeby pro využití členů Jednoty. V té době byly v tělovýchovných jednotách zakládány různé sportovní oddíly.

V naší obci bylo velké nadšení kopanou a tak již v roce 1924 se začalo s přípravou ustanovení oddílu. U kolébky TJ stáli Pečený Karel, Pečený František, Pečený Václav, Kos Antonín, Vosecký, Pechr František, Pech Václav, Polaček Antonín, Mladý Josef, Červenka Oldřich a mnoho dalších. Činnost oddílu kopané pak byla zahájena v roce 1925 a od této doby počítáme trvání tělovýchovné jednoty v naší obci, kterou reprezentovali tito hráči: Pech Josef, Pechr František, Arlt Antonín, Horníček, Krejčík, Kintera Josef, Kintera Jaroslav, Kos Rudolf, Kos Václav, Horák, Hanuš, Velc, Plaček a Samšiňák. Dobře si také vedl cvičitelský sbor včele s Jaroslavem Strnadem, Slávou Svobodou a p.Voseckým.

Oddíl kopané nesl název Rudá hvězda. První dresy byly celé černé, bylo k dispozici asi patnáct párů kopaček. V počátcích v těchto dresech i kopačkách hrála dvě mužstva a tak se muselo vždy po zápase čekat až odehraje rezerva a pak se mohlo teprve převléci první mužstvo. Až později byly získány peníze a zakoupeno další oblečení, a to modré košile, bíle trenky a další kopačky. Chybělo však to hlavní – hřiště. Utkání proto byla hrána v okolí, kam se chodilo vždy jen pěšky. V roce 1925 po skončení žní zapůjčil sedlák Kratochvíl pole ve Štěpnici. Radost trvala však jen krátce, do ozimů. Na tomto hřišti se odehrála však i zajímavá utkání. Hostili jsme zde RH Košťany, jednalo se o setkání havířů Kladenska a severu. Tím se navázaly dobré přátelské vztahy se severem a poté se několikrát podnikly zájezdy a sice do Košťan, Řetenic a Oseka.

Po delším jednání Tělovýchovná jednota pronajala pozemek „Na ladech“ od pana Plačka a dočkali jsme se prvního svého hřiště. Na provozování činnosti bylo zapotřebí peněz a tak se pořádala veřejná cvičení a hrálo se divadlo pod vedením Edy Frolíka, který sám složil dvě divadelní hry. V té době se již mezi dělnickými kluby hraje mistrovská soutěž, která má velmi dobrou úroveň.

Pohoda však netrvala dlouho, nad Evropou se snáší hrozba fašismu. Okresní úřady rozpouštějí Tělovýchovné dělnické jednoty a zabavují jejich majetek. V obci Hrdlív se tomu předešlo díky předání majetku Sboru dobrovolných hasičů, jejichž členy byli všichni funkcionáři TJ. Sbor hasičů převzal také péči o mládež a divadelní kolektiv. Činnost Tělovýchovné jednoty pozvolna ustává, v polovině okupace přichází zákaz, který znamená konec veškeré činnosti.