Členské příspěvky Sokolu Hrdlív

Do konce srpna je potřeba zaplatit členské příspěvky Sokolu Hrdlív, platí všichni hráči, kterým je 6 a více roků, platíme 1000 Kč za hráče. Příspěvky plaťte na účet 386209359/0800   variabilní symbol: příjmení a jméno hráče. Týká se těchto hráčů ( Lukáš Rosenkranz, Filip Rous, Matyáš Čerpl, Matěj Šelicha, Jan Prokeš, Tomáš Prokeš, Tadeáš Gaži, Jakub Kerpl, Tomáš Kalous)