Členské příspěvky Sokolu Hrdlív 2022-2023

Platba členských příspěvků na další sezónu 2022-23. Zůstávají ve stejné výši 1500,-/rok (možno platit pololetně). Platí hráči registrovaní ve FAČR  od 6 let věku. Ostatní mohou poslat sponzorský dar. Termíny plateb jsou: 30.9.2022 (první platba, popř. celá sezóna) a 31.3. 2023 (druhá platba)
Číslo účtu je: 386209359/0800. do zprávy uveďte jméno a příjmení hráče. Ve výjimečných případech je možné platit Jitce Kerplové v hotovosti.